menu dblex
utskifta
verb
fördela
dela ut
anvisa
ransonera
skifta
stycka

Alla synonymer går att klicka på.