menu dblex
utskänka
verb
utminutera
utlämna

Alla synonymer går att klicka på.