menu dblex
utsira
verb
utsmycka
pryda
dekorera
garnera
ornera
smycka
pynta
försköna
ornamentera
utbrodera
utstyra
styra ut
brodera

Alla synonymer går att klicka på.