menu dblex
utsättas för angrepp
verb
klä skott för

Alla synonymer går att klicka på.