menu dblex
utsändning
substantiv
distribution
utbärning
utdelning
expedition
befordran
transport
leverans
sändning

Alla synonymer går att klicka på.