menu dblex
utrusta med
verb
förläna
begåva med
benåda med
skänka
förse
bekläda
klä
styra ut
välsigna med

Alla synonymer går att klicka på.