menu dblex
utrinna
verb
förrinna

Alla synonymer går att klicka på.