menu dblex
utrangera
verb
kassera
gallra ut
utmönstra
vraka
utdöma
kasta bort
skrota
stryka
avskilja
gallra
rata
förkasta
slumpa
utklassa

Alla synonymer går att klicka på.