menu dblex
utportionering
substantiv
fördelning

Alla synonymer går att klicka på.