menu dblex
utnämning
substantiv
befordran
karriär
upphöjelse
I uttryck
utnämning till högre tjänst

Alla synonymer går att klicka på.