menu dblex
utmynna
verb
utfalla
utlöpa
I uttryck
utmynna i

Alla synonymer går att klicka på.