menu dblex
utmåla
verb
beskriva
skildra
framställa
måla
avbilda
förespegla
karikera
utbrodera
I uttryck
utmåla för sig

Alla synonymer går att klicka på.