menu dblex
utlupen
adjektiv
förbi
förgången
slut
till ända
ute
utgången
ogiltig
tilländagången
försutten

Alla synonymer går att klicka på.