menu dblex
utlova
verb
garantera
försäkra
utfästa
lova
bebåda
förebåda

Alla synonymer går att klicka på.