menu dblex
utlåta sig
verb
uttala sig
avge utlåtande
förklara
yttra sig
tala
utgjuta sig
avge omdöme

Alla synonymer går att klicka på.