menu dblex
utlämnas åt
verb
hemfalla

Alla synonymer går att klicka på.