menu dblex
utläggning av bibeltext
substantiv
betraktelse

Alla synonymer går att klicka på.