menu dblex
utgöra underlag för
verb
bära

Alla synonymer går att klicka på.