menu dblex
utgöra skillnad
verb
skilja

Alla synonymer går att klicka på.