menu dblex
utgöra skäl för
verb
rättfärdiga
motivera

Alla synonymer går att klicka på.