menu dblex
utgöra säkerhet för
verb
garantera

Alla synonymer går att klicka på.