menu dblex
utgöra olikhet
verb
skilja

Alla synonymer går att klicka på.