menu dblex
utgöra grundvalen för
verb
konstituera

Alla synonymer går att klicka på.