menu dblex
utgöra grundval för
fras
vara fundamental

Alla synonymer går att klicka på.