menu dblex
utgöra förutsättningen för
verb
betinga

Alla synonymer går att klicka på.