menu dblex
utgöra en fara
verb
hota

Alla synonymer går att klicka på.