menu dblex
utgöra en del av
verb
ingå

Alla synonymer går att klicka på.