menu dblex
utgöra början till
verb
inleda

Alla synonymer går att klicka på.