menu dblex
utfundera
verb
hitta på
tänka ut

Alla synonymer går att klicka på.