menu dblex
utföras
verb
försiggå
ske
Se även
utföra
I uttryck
det skall utföras

Alla synonymer går att klicka på.