menu dblex
utfästa sig
verb
åta sig
lova
förbinda sig
förplikta sig
erbjuda
erbjuda sig
garantera

Alla synonymer går att klicka på.