menu dblex
utbrista i
verb
utstöta
upphäva
uppge
ge ifrån sig
utslunga
bryta ut
fara ut

Alla synonymer går att klicka på.