menu dblex
utan verkan
adjektiv
overksam
förfelad
gagnlös
ineffektiv
verkningslös
fåfäng
resultatlös

Alla synonymer går att klicka på.