menu dblex
utan uppehåll
adverb
omedelbart
i ett sträck
direkt
oavbrutet
i ett kör
utan återvändo

Alla synonymer går att klicka på.