menu dblex
utan sammanhang
adjektiv
förvirrad

Alla synonymer går att klicka på.