menu dblex
utan omväxling
adjektiv
enformig
enahanda

Alla synonymer går att klicka på.