menu dblex
utan livets nödtorft
adjektiv
fattig

Alla synonymer går att klicka på.