menu dblex
utöva tryck på
verb
nödga
pressa
tvinga

Alla synonymer går att klicka på.