menu dblex
utöva tillsyn över
verb
se till

Alla synonymer går att klicka på.