menu dblex
utöva sin verkan
verb
verka

Alla synonymer går att klicka på.