menu dblex
utöva inflytande
verb
ingripa

Alla synonymer går att klicka på.