menu dblex
utöva gott inflytande på
fras
vara någons goda ande

Alla synonymer går att klicka på.