menu dblex
utöva effekt på
verb
inverka på

Alla synonymer går att klicka på.