menu dblex
utöva dåligt inflytande på
fras
vara någons onda ande

Alla synonymer går att klicka på.