menu dblex
urfälld
adjektiv
urblekt

Alla synonymer går att klicka på.