menu dblex
uraktlåtenhet
substantiv
försummelse
förbiseende
fel
glömska
slarv
mankemang
omission
inobservans

Alla synonymer går att klicka på.