menu dblex
uraktlåta
verb
underlåta
försumma
förbigå
glömma
förbise
åsidosätta
låta bli
undvika
omittera
utelämna
försitta
Se även
uraktlåtas

Alla synonymer går att klicka på.