menu dblex
ur jämvikt
adjektiv
obehärskad
desperat
obalanserad

Alla synonymer går att klicka på.