menu dblex
uppvisa identitetsbevis
verb
identifiera sig

Alla synonymer går att klicka på.