menu dblex
uppträda som opponent
verb
opponera

Alla synonymer går att klicka på.